Parc Ştiinţific şi Tehnologic

Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TehnopolIS Iaşi s-a constituit în scopul utilizării rezultatelor activităţii de cercetare, aplicării tehnologiilor avansate din economie şi creşterii participării instituţiilor de învăţământ superior la procesul de dezvoltare economico-socială prin ştiinţă şi tehnologie.

Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TehnopolIS Iaşi a fost constituit în baza Asocierii în Participaţiune, formată din:

 

Consiliul JudeteanConsiliul Județean

 

sigla_Primariei-e1327844818713Consiliul Local

 

40674_5126182639Logo_UIAC2 Universitatea
“Al. I. Cuza”
asachi Universitatea Tehnică
„Gh. Asachi”
medicina_farmacie_iasi Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr.T. Popa”
sigla_usamv Universitatea de Medicină Veterinară
„Ion Ionescu de la Brad”

 

OBIECTIVE

• transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenţii economici interesaţi în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse şi servicii cu valoare concurenţială şi valorificarea acestora pe piaţa internă sau externă
• stabilizarea specialiştilor cu performanţe profesionale în domeniile cercetării şi învăţământului superior
• formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare
• atragerea de fonduri private în activitatea de învăţământ şi cercetare
• valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării ştiinţifice
• crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate
• stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor şi al studenţilor
• orientarea universitatilor acreditate şi a unităţilor de cercetare spre mediul economic şi social
• integrarea studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în mediul socio-economic
• stimularea iniţiativei instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse financiare
• stimularea agenţilor economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea şi valorificarea cercetării şi inovării, prin realizarea unor produse de înaltă tehnicitate
• atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de transfer tehnologic
• dezvoltarea potenţialului ştiintific, tehnologic şi economic la nivel regional

 

 

DOMENII TEHNOLOGICE ALE PARCULUI

Parc Ştiintific şi Tehnologic

Pentru Parcul Știinţific şi Tehnologic de la Iaşi s-au stabilit următoarele domenii tehnologice:

Etapa a I-a
• tehnologia informaţiei
• industria audio-vizualului

Etapa a II-a
• bio-tehnologiile
• industria alimentară

Activităţile specifice ale Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Iaşi sunt:
• cercetarea ştiinţifică
• dezvoltarea tehnologică
• învăţământ
• consultanţă tehnologică
• prelucrarea şi aplicarea rezultatelor cercetării de către agenţi economici din asociaţie sau din afara acesteia
• realizarea şi utilizarea în regim de microproducţie sau comercializarea modelelor experimentale, prototipurilor sau a produselor obţinute

 

CE ESTE UN PARC ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC?

Parcul ştiintific este un proiect de amenajare a unui spaţiu ce răspunde caracteristicilor următoare: se găseşte în apropierea unei instituţii de învăţământ superior sau un centru de cercetare avansată şi întreţine legături funcţionale cu aceştia (Conform Comisiei Europene).

Conform Asociaţiei Internaţionale a Parcurilor Ştiinţifice (IASP)  parcul ştiinţific şi tehnologic este o organizaţie condusă de o serie de specialişti, al cărui scop este de a creşte bogăţia comunităţii prin promovarea culturii inovaţiei şi a competitivităţii firmelor şi organismelor ce o compun.

Parcul tehnologic este o infrastructură destinată să primească întreprinderi angajate în aplicaţii comerciale de înaltă tehnologie şi a căror activităţi includ C&D, producţia, vânzarea şi serviciile ce urmează vânzării. Ceea ce-l deosebeşte de un parc ştiintific este accentul pus pe producţie. Participarea unei universităţi nu este esenţială (Conform Comisiei Europene).

Parcurile ştiinţifice şi tehnologice reprezintă o iniţiativă bazată pe o operaţie imobiliară, care întreţine legături formale şi operative cu o instituţie academică, iniţiativă ce trebuie să impună o înaltă intensitate de cunoştinţe şi care este responsabilă de o fuziune de transfer tehnologic şi know-how (Mario Marinazzo, vicepresedinte Tecnopol Bari, Italia).

Un tehnopol este o iniţiativă care asigură un parteneriat dintre o organizaţie de cercetare din domeniul tehnologic şi lumea productivă, cu sprijinul puterii publice, în general cea locală, pentru a creşte competenţa teritorială (Michael Lacave).

Tehnopolurile reprezintă un nou tip de alianţă privată cu scopul comercializării tehnologiilor şi creşterii economice. Techno reflectă accentul ce se pune pe tehnologie, iar polis vine din greacă şi reflectă echilibrul dintre cei doi poli, sectoarele public şi privat.

Potrivit O.G.14/2002, completată de Legea 50/2003, parcul ştiinţific şi tehnologic reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice.