Contact

Secretariat
Tel. +4 0332.102.208
Fax. +4 0332.102.108
office@tehnopol-is.ro 

Dep. Juridic
Tel. +4 0736.639.271

Dep. Economic
Tel. +4 0736.651.471

Dep. Tehnic
Tel. +4 0737.016.220

Coordonator Incubator Afaceri
Gabriela Coman
Tel. +4 0733.448.000
gabi.coman@tehnopol-is.ro

Director General
Florin Constantin Serbescu
Tel. +4 0724.260.466
puiu.serbescu@yahoo.com

 

Adresa:
S.C. Tehnopolis S.R.L.
B-dul. Poitiers Nr.10 (incinta Fortus)
Cladirea Nucleus, etj.1
Iasi 700671, Romania

 

 

 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
dpo@tehnopol-is.ro

 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor, emis de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Drepturile persoanelor vizate – Extras din Regulamentul nr. 679/2016

 


Vizualizare hartă mărită